Stowarzyszenie Sportowe Fair Play - strona nieoficjalna

Strona klubowa

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 46, wczoraj: 66
ogółem: 286 409

statystyki szczegółowe

Futsal

REGULAMIN KONECKIEJ LIGI FUTSALU

Obowiązuje od 11.02.2015

1.Organizator :

Stowarzyszenie Sportowe FAIR PLAY reprezentowane przez Zarząd.

 

2. Uczestnicy i warunki udziału:

Rozgrywki mają charakter amatorski. Dopuszczalny jest udział zawodników i drużyn klubowych

B klasy. Zawodnik, który grał choć minutę w klasie rozgrywkowej wyższej niż B Seniorów

/mecz mistrzowski/, podlega karencji przez okres 1/2 roku liczony od daty ostatniego występu. Minimalny wiek uczestnika 16 lat. Dopuszczalny jest udział juniorów klubów sportowych, jednak nie więcej niż 2 uczestników w drużynie /obowiązuje lista zawodników/. Ekstraklasa składa się z 10 drużyn, natomiast ME w zależności od ilości zgłoszonych drużyn. Nowi uczestnicy zgłaszają się do 1 Ligi zwanej Młodą Ekstraklasą. Po zakończeniu rozgrywek ostatnia drużyna Ekstraklasy spada do ME  natomiast przedostatnia drużyna Ekstraklasy i 2 ME rozgrywają mecz barażowy o wejście do Ekstraklasy.

3. Warunki uczestnictwa drużyn :

 1. Zgłoszenie listy zawodników – max. 20 osób. Termin zgłaszania drużyn upływa w dniu 09 luty o godz. 18.00 Zgłoszenie musi zawierać : nazwę drużyny, imiona i nazwiska zawodników, rok urodzenia, tel. kapitana. Zgłoszenie należy dostarczyć drogą mailową na adres : jacek7322@wp.pl
 2. Wniesienie opłaty za udział w rozgrywkach :

UMEU – 50 zł – drużyny do 20 lat, 100 zł - drużyny „no name” /bez nazwy sponsora/, 200 zł – drużyny sponsorowane. Opłata zawiera : udział oraz sponsoring.

UE U-  200 zł – drużyny do 20 lat, 300 zł - drużyny „no name” /bez nazwy sponsora/, 500 zł – drużyny sponsorowane/ . Opłata zawiera : udział, sponsoring oraz dopłatę za sędziów.

 1. Wniesienie opłaty rocznej składki członkowskiej : 0 zł – młodzież do 18 lat, 5 zł – młodzież do 20 lat, 10 zł – dorośli;
 2. Wniesienie opłaty za użytkowanie hali 6 zł./od osoby/.

Z opłaty zwolniona jest młodzież /gimnazjum i szkoły średnie/;

 1. Organizatorzy zapewniają:
  • przygotowanie oprawy sportowej (halę sportową, piłki, nagłośnienie)
  • sędziów zawodów
  • wykwalifikowaną opiekę medyczną
  • wykupienie na czas trwania rozgrywek polisy ubezpieczeniowej NNW
  • puchary oraz nagrody
  • prowadzenie tabel i klasyfikacji, informację w mediach
  •  

4. Cel imprezy:

1. Impreza pod patronatem Gminy Końskie

2. Integracja mieszkańców konecczyzny

3. Rozgrywki sportowe w poszanowaniu zasad fair play oraz ducha sportu

5. Czas i miejsce:

Hala Sportowa w Stadnickiej Woli – zgodnie z harmonogramem zawodów

6. System rozgrywek:

Rozgrywki odbywać się będą systemem każdym z każdym. Organizator zastrzega możliwość zmian w zależności od liczby zgłoszonych drużyn.

7. Założenia regulaminowe :

1. Regulamin obowiązuje w 2015r i kolejnych latach, do momentu przedstawienia nowego

2. Punktacja : zwycięstwo – 3 punkty, remis – 1 punkt, przegrana – 0 punktów. O kolejności zajętego miejsca decydują wg. kolejności: punkty, wynik spotkania – przy równej liczbie punktów obu drużyn, różnica bramek, ilość strzelonych bramek.

3. Czas gry: mecze rozgrywane będą 2 x 20 minut lub inny wyznaczony przez organizatorów.

4.  Nie stawienie się drużyny na placu gry do 5 min. po wyznaczonym czasie oznacza oddanie meczu walkowerem

5. Drużyna składa się z 5 graczy - bramkarza i 4 zawodników. Drużyna, aby przystąpić do meczu musi mieć co najmniej 3 graczy. Liczba graczy poniżej wymaganego minimum oznacza walkower dla drużyny przeciwnej.

6. Aut:

- aut wykonuje się z miejsca, w którym piłka opuściła boisko

- piłkę do gry wprowadza się nogą

- piłka przed zagraniem musi być ustawiona na linii i wprowadzona do gry w czasie nie dłuższym niż 5 s (przy błędzie ustawienia piłki na linii sędzia zarządza stratę piłki na rzecz przeciwnika)

- przy wznawianiu gry z autu zawodnik z drużyny przeciwnej musi znajdować się nie bliżej niż 5 m od piłki

- nie można zdobyć bramki bezpośrednio z autu

- piłkę która dotknęła sufitu wprowadza się do gry z autu na wysokości kontaktu piłki z sufitem

7. Gra bramkarza:

- bramkarz w polu bramkowym może łapać piłkę w ręce lub prowadzić nogą, przetrzymując ją max. 5 s.

- piłkę, która opuściła boisko bramkarz może wprowadzić do gry dowolnym sposobem w obrębie pola bramkowego

- bramkarz może łapać piłkę zagraną przez przeciwnika lub zagraną dowolną, częścią ciała powyżej pasa przez zawodnika swojej drużyny

- bramkarz przy wznowieniu nie może zdobyć bramki bezpośrednio ręką lub nogą

-  po wznowieniu gry przez bramkarza zawodnik może podać piłkę do swojego bramkarza pod warunkiem, że piłka przekroczyła linię środkową boiska lub dotknął jej przeciwnik, w innym przypadku sędzia zarządza rzut wolny pośredni

8. Rzut wolny &  karny :

- rzuty wolne są rzutami wolnymi bezpośrednimi lub pośrednimi zgodnie z oceną sędziego, w tym zapisami regulaminu futsalu PZPN

- podczas wykonywania rzutu wolnego i karnego piłka musi być nieruchoma

- należy wykonać w czasie 5 s od ustawienia piłki, pod warunkiem, że nie blokuje zawodnik drużyny przeciwnej wprowadzenia piłki do gry

- nie wykonanie rzutu wolnego  w tym terminie skutkuje przekazaniem piłki drużynie przeciwnej po decyzji sędziego

- uporczywe blokowanie wprowadzenia do gry piłki w odległości mniejszej niż wskazana podlega karze 2 min.

- rzut karny wykonywany jest z linii 6 m

- przy wykonywaniu rzutu wolnego odległość zawodników z drużyny przeciwnej od zagrywanej piłki musi wynosić min. 5 m

- przy rzucie karnym bramkarz musi stać na linii

9. Zmiany:

- zmiany dokonywane są w sposób „hokejowy” tzn. bez zatrzymywania gry

- zawodnik musi zejść i wejść na boisko we własnej strefie zmian

- zmiana musi być dokonana tak by na boisku było nie więcej niż 5 graczy

13. Zabronione są wślizgi zawodników podczas gdy piłka prowadzona jest przez zawodnika przeciwnej drużyny. Dopuszczalne są jedynie wślizgi w celu zatrzymania piłki lub przecięcia toru lotu piłki, pod warunkiem braku bezpośredniego kontaktu z przeciwnikiem.

14. Niedozwolone jest przekładanie wynikającego z harmonogramu terminu meczu.
O ewentualnym nie odbyciu się meczu decyduje sędzia lub organizator rozgrywek.

15. Podczas udziału w meczach obowiązuje obuwie piłkarskie halowe.

16. Stroje drużyn winny być jednolite i oznaczone numerem.

17. Przepisy gry nie ujęte w niniejszym regulaminie określają ogólne przepisy PZPN.

18. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania rozgrywek, tj. wyłącznie pierwszą pomoc przy urazach powstałych w czasie gry, natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział osób chorych i wynikających z zaistnienia tego faktu nieszczęśliwych wypadków oraz ich skutków w czasie gry. Jednocześnie zaleca się kapitanom zgłaszanych zespołów, aby osoby biorące udział w rozgrywkach poddały się wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia.

 

8. Kary indywidualne dla drużyn i uczestników

W przypadku nieuzasadnionego nie dotarcia drużyny na mecz wynikający z harmonogramu, drużyna która się nie stawi zobowiązana jest do dokonania zapłaty kary finansowej w wysokości 50 zł. Nie uiszczenie kary skutkuje nie dopuszczeniem drużyny i zawodników do dowolnych rozgrywek Fair Play przez okres 2 lat.  Kary dla zawodnika:  1) upomnienie lub wykluczenie od 1 meczu do końca rozgrywek  2) finansowa - 10 zł/incydent za wulgaryzmy zawodnika. Wpłaty należy dokonać w ciągu 7 dni od incydentu w siedzibie Organizatora. Nie uregulowanie kary w terminie skutkuje niedopuszczeniem zawodnika do następnej kolejki. Dla drużyny:  punkty karne -  od 1 do 3 pkt.

 

9. Inne

W przypadku zaistnienia innych okoliczności nieokreślonych niniejszym regulaminem
o sposobie ich rozwiązania decyduje Organizator.          Od decyzji ustanowionych przez Organizatora nie przysługuje odwołanie. Zabrania się spożywania alkoholu i środków odurzających, przebywania pod wpływem alkoholu na terenie obiektu sportowego oraz brania udziału w meczu zawodnikom pod wpływem alkoholu.

 

 

 

 

Buttony

Reklama

Losowa galeria

KLF - 1 kolejka - runda jesienna
Ładowanie...

Wyniki

Brak danych.