Stowarzyszenie Sportowe Fair Play - strona nieoficjalna

Strona klubowa

Reklama

Resovia

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 91, wczoraj: 106
ogółem: 194 305

statystyki szczegółowe

Futsal

REGULAMIN

KONECKIEJ LIGI FUTSALU

Obowiązuje od 22.02.2013 do 15.04.2013

 

1.Organizator :

Stowarzyszenie Sportowe FAIR PLAY reprezentowane przez Zarząd.

 

2. Uczestnicy i warunki udziału:

Rozgrywki mają charakter amatorski. Dopuszczalny jest udział zawodników i drużyn klubowych B klasy. Minimalny wiek uczestnika 16 lat. Dopuszczalny jest udział juniorów klubów sportowych, jednak nie więcej niż 2 uczestników w drużynie /obowiązuje lista zawodników/. Ekstraklasa składa się z 10 drużyn, natomiast ME z 14 drużyn. Nowi uczestnicy zgłaszają się do 1 Ligi zwanej Młodą Ekstraklasą. Po zakończeniu rozgrywek ostatnia drużyna Ekstraklasy oraz  zwycięzca 1 Ligi rozgrywają mecz barażowy o wejście do Ekstraklasy.

 

3. Warunki uczestnictwa drużyn :

 1. Zgłoszenie listy zawodników – max. 20 osób. Termin zgłaszania drużyn upływa w dniu 8 lutego o godz. 18.00 Zgłoszenie musi zawierać : nazwę drużyny, imiona i nazwiska zawodników, rok urodzenia, tel. kapitana. Zgłoszenie należy dostarczyć drogą mailową na adres : biuro@sportkonecki.pl
 2. Wniesienie opłaty za udział w rozgrywkach :

ME– 50 zł – drużyny do 20 lat, 100 zł - drużyny „no name” /bez nazwy sponsora/, 200 zł – drużyny sponsorowane. Opłata zawiera : udział oraz sponsoring.

E -  200 zł – drużyny do 20 lat, 300 zł - drużyny „no name” /bez nazwy sponsora/, 500 zł – drużyny sponsorowane/ . Opłata zawiera : udział, sponsoring oraz dopłatę za sędziów.

 1. Wniesienie opłaty rocznej składki członkowskiej : 0 zł – młodzież do 18 lat, 5 zł – młodzież do 20 lat, 10 zł – dorośli
 2. Organizatorzy zapewniają:
  • przygotowanie oprawy sportowej (halę sportową, piłki, nagłośnienie)
  • sędziów zawodów
  • wykwalifikowaną opiekę medyczną
  • wykupienie na czas trwania rozgrywek polisy ubezpieczeniowej NNW
  • puchary oraz nagrody
  • prowadzenie tabel i klasyfikacji, informację w mediach

 

4. Cel imprezy:

1. Impreza pod patronatem Gminy Końskie

2. Integracja mieszkańców konecczyzny

3. Rozgrywki sportowe w poszanowaniu zasad fair play oraz ducha sportu

 

5. Czas i miejsce:

Hala Sportowa w Stadnickiej Woli – zgodnie z harmonogramem zawodów

 

6. System rozgrywek:

Rozgrywki odbywać się będą systemem każdym z każdym. Organizator zastrzega możliwość zmian w zależności od liczby zgłoszonych drużyn.

7. Założenia regulaminowe :

1. Regulamin obowiązuje w 2013r i kolejnych latach, do momentu przedstawienia nowego

2. Punktacja : zwycięstwo – 3 punkty, remis – 1 punkt, przegrana – 0 punktów. O kolejności zajętego miejsca decydują wg. kolejności: punkty, wynik spotkania – przy równej liczbie punktów obu drużyn, różnica bramek, ilość strzelonych bramek.

3. Czas gry: mecze rozgrywane będą 2 x 20 minut lub inny wyznaczony przez organizatorów.

4.  Nie stawienie się drużyny na placu gry do 5 min. po wyznaczonym czasie oznacza oddanie meczu walkowerem

5. Drużyna składa się z 5 graczy - bramkarza i 4 zawodników. Drużyna, aby przystąpić do meczu musi mieć co najmniej 3 graczy. Liczba graczy poniżej wymaganego minimum oznacza walkower dla drużyny przeciwnej.

6. Aut:

- aut wykonuje się z miejsca, w którym piłka opuściła boisko

- piłkę do gry wprowadza się nogą

- piłka przed zagraniem musi być ustawiona na linii i wprowadzona do gry w czasie nie dłuższym niż 5 s (przy błędzie ustawienia piłki na linii sędzia zarządza stratę piłki na rzecz przeciwnika)

- przy wznawianiu gry z autu zawodnik z drużyny przeciwnej musi znajdować się nie bliżej niż 5 m od piłki

- nie można zdobyć bramki bezpośrednio z autu

- piłkę która dotknęła sufitu wprowadza się do gry z autu na wysokości kontaktu piłki z sufitem

7. Gra bramkarza:

- bramkarz w polu bramkowym może łapać piłkę w ręce lub prowadzić nogą, przetrzymując ją max. 5 s.

- piłkę, która opuściła boisko bramkarz może wprowadzić do gry dowolnym sposobem w obrębie pola bramkowego

- bramkarz może łapać piłkę zagraną przez przeciwnika lub zagraną dowolną, częścią ciała powyżej pasa przez zawodnika swojej drużyny

- bramkarz przy wznowieniu nie może zdobyć bramki bezpośrednio ręką lub nogą

-  po wznowieniu gry przez bramkarza zawodnik może podać piłkę do swojego bramkarza pod warunkiem, że piłka przekroczyła linię środkową boiska lub dotknął jej przeciwnik, w innym przypadku sędzia zarządza rzut wolny pośredni

8. Rzut wolny &  karny :

- rzuty wolne są rzutami wolnymi bezpośrednimi lub pośrednimi zgodnie z oceną sędziego, w tym zapisami regulaminu futsalu PZPN

- podczas wykonywania rzutu wolnego i karnego piłka musi być nieruchoma

- należy wykonać w czasie 5 s od ustawienia piłki, pod warunkiem, że nie blokuje zawodnik drużyny przeciwnej wprowadzenia piłki do gry

- nie wykonanie rzutu wolnego  w tym terminie skutkuje przekazaniem piłki drużynie przeciwnej po decyzji sędziego

- uporczywe blokowanie wprowadzenia do gry piłki w odległości mniejszej niż wskazana podlega karze 2 min.

- rzut karny wykonywany jest z linii 6 m

- przy wykonywaniu rzutu wolnego odległość zawodników z drużyny przeciwnej od zagrywanej piłki musi wynosić min. 5 m

- przy rzucie karnym bramkarz musi stać na linii

9. Zmiany:

- zmiany dokonywane są w sposób „hokejowy” tzn. bez zatrzymywania gry

- zawodnik musi zejść i wejść na boisko we własnej strefie zmian

- zmiana musi być dokonana tak by na boisku było nie więcej niż 5 graczy

- za złą zmianę, która przeszkodziła w zdobyciu bramki zawodnik wchodzący może otrzymać żółtą kartkę

10. Faule akumulowane:

- obejmują faule karane rzutami wolnymi bezpośrednimi, w tym wślizgi

- faule akumulowane zerowane są po każdej połowie

- począwszy od piątego zarejestrowanego faulu akumulowanego jednej z drużyn w każdej połowie meczu sędzia zarządza przedłużony rzut karny wykonywany z 10m :

1) drużyna, która go popełniła nie może ustawić muru obronnego,

2) zawodnik wykonujący rzut musi być właściwie zidentyfikowany,

3) bramkarz musi pozostać we własnym polu karnym w odległości, co najmniej 5 m od piłki,

4) wszyscy pozostali zawodnicy muszą pozostawać na boisku poza umowną linią równoległą do linii bramkowej przechodzącą przez punkt położenia piłki i będącą poza polem karnym. Muszą znajdować się, co najmniej 5 m od piłki i nie mogą przeszkadzać wykonawcy rzutu wolnego. Żaden zawodnik nie może przekroczyć wspomnianej umownej linii zanim piłka nie zostanie zagrana.

5) każdy kolejny faul drużyny w jednej połowie oznacza dodatkowy rzut karny z odległości 10m

Wykonanie:

- zawodnik wykonujący rzut wolny musi kopnąć piłkę z zamiarem strzelenia bramki i nie może podawać piłki do innego zawodnika,

- po wykonaniu rzutu wolnego, żaden zawodnik nie może dotknąć piłki zanim nie zostanie dotknięta przez bramkarza lub odbije się od słupka, poprzeczki albo opuści pole gry

11. Czas dla drużyny

Drużyna ma prawo do 1 jednominutowej przerwy podczas całego meczu z zastosowaniem następujących zasad :

1) wyłącznie kapitanowie każdej drużyny są upoważnieni do zgłaszania chęci uzyskania przerwy trwającej 1 minutę
2) przerwa taka może być udzielona w każdej chwili z zastrzeżeniem, że drużyna ubiegająca się o nią jest w posiadaniu piłki (np. rzut wolny, rzut rożny lub rzut z autu),
3) sędzia boiskowy zatrzymuje grę i sygnalizuje pozwolenie na przerwę
4) kiedy przerwa jest przyznana zawodnicy muszą pozostać na polu gry

12. Wykluczenia & kary

Sędziowie stosować będą następujące kary:

1)Wykluczenie zawodnika z gry na 2 min – „żółta kartka”

2)Wykluczenie zawodnika z gry do końca spotkania – „czerwona kartka” lub 2 „żółte”.

Za nieprzystąpienie drużyny do meczu jest walkower (3:0)

Zawodnik otrzymujący żółta kartkę opuszcza boisko na czas 2 minut lub do momentu zdobycia bramki przez przeciwnika. Drugie upomnienie tego samego zawodnika skutkuje okazaniem drugiej żółtej kartki, a w konsekwencji czerwonej kartki. Zawodnik w tym momencie opuszcza boisko do końca spotkania. W jego miejsce może wejść rezerwowy zawodnik po odczekaniu 2 minut lub do momentu zdobycia bramki przez przeciwnika.

Gracz ukarany czerwoną kartką pauzuje min. 1 mecz.

 

Postępowanie w następujących przypadkach wykluczeń :

- jeżeli 4 zawodników gra przeciwko 5 i tracą bramkę, mogą uzupełnić skład,

- jeżeli obie drużyny mają po 4 zawodników i pada bramka - obie uzupełniają skład,

- jeżeli 3 zawodników gra przeciwko 4 lub 5 i traci bramkę – mogą uzupełnić skład tylko o 1 zawodnika,

- jeżeli obie drużyny mają po 3 zawodników i pada bramka – obie uzupełniają skład o 1 zawodnika,

- jeżeli drużyna grająca w osłabieniu strzela bramkę, nie uzupełnia składu przed upływem 2 minut od chwili wykluczenia zawodnika.

13. Zabronione są wślizgi zawodników podczas gdy piłka prowadzona jest przez zawodnika przeciwnej drużyny. Dopuszczalne są jedynie wślizgi w celu zatrzymania piłki lub przecięcia toru lotu piłki, pod warunkiem braku bezpośredniego kontaktu z przeciwnikiem.

14. Niedozwolone jest przekładanie wynikającego z harmonogramu terminu meczu.
O ewentualnym nie odbyciu się meczu decyduje sędzia lub organizator rozgrywek.

15. Podczas udziału w meczach obowiązuje obuwie piłkarskie halowe.

16. Stroje drużyn winny być jednolite i oznaczone numerem.

17. Przepisy gry nie ujęte w niniejszym regulaminie określają ogólne przepisy PZPN.

18. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania rozgrywek, tj. wyłącznie pierwszą pomoc przy urazach powstałych w czasie gry, natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział osób chorych i wynikających z zaistnienia tego faktu nieszczęśliwych wypadków oraz ich skutków w czasie gry. Jednocześnie zaleca się kapitanom zgłaszanych zespołów, aby osoby biorące udział w rozgrywkach poddały się wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia.

 

8. Kary indywidualne dla drużyn i uczestników

W przypadku nieuzasadnionego nie dotarcia drużyny na mecz wynikający z harmonogramu, drużyna która się nie stawi zobowiązana jest do dokonania zapłaty kary finansowej w wysokości 50 zł. Nie uiszczenie kary skutkuje nie dopuszczeniem drużyny i zawodników do dowolnych rozgrywek Fair Play przez okres 2 lat.  Kary dla zawodnika:  1) upomnienie lub wykluczenie od 1 meczu do końca rozgrywek  2) finansowa - 10 zł/incydent za wulgaryzmy zawodnika. Wpłaty należy dokonać w ciągu 7 dni od incydentu w siedzibie Organizatora. Nie uregulowanie kary w terminie skutkuje niedopuszczeniem zawodnika do następnej kolejki. Dla drużyny:  punkty karne -  od 1 do 3 pkt.

 

9. Inne

W przypadku zaistnienia innych okoliczności nieokreślonych niniejszym regulaminem
o sposobie ich rozwiązania decyduje Organizator.               Od decyzji ustanowionych przez Organizatora nie przysługuje odwołanie. Zabrania się spożywania alkoholu i środków odurzających, przebywania pod wpływem alkoholu na terenie obiektu sportowego oraz brania udziału w meczu zawodnikom pod wpływem alkoholu.

Buttony

Reklama

Losowa galeria

turniej futsalu
Ładowanie...

Wyniki

Brak danych.